Laneko Arriskuen Prebentzioko Aholkularitza

LAP-aren arloko jarraipen etengabeko zerbitzua

Kanpoko Prebentzio Zerbitzuaren jarduerarekin batera, etengabeko mantentze-zerbitzua garatu dugu, enpresako Giza Baliabideen Sailari edo LAPi laguntzeko. Zerbitzu hau enpresan presentziazko ordu/jardunaldietan oinarritzen da, non laneko arriskuen prebentzioko teknikariak eta erabilera anitzeko teknikariak (kalitatea, ingurumena) lan-arriskuen prebentzioko lanak garatu ahal izango ditu, beti ere enpresaren kudeaketan integratuta egongo direlarik.

Helburu hauek planteatzen dira:

  • Laneko arriskuen prebentzioa kudeatzeko tresnak ematea.
  • Jardunbide egokiak trukatzeko beharrezko laguntza teknikoko programak martxan jartzea.
  • Sinplifikazioaren aldeko apustua egitea, kargak murriztea, prebentzioari dagokion guztian.

Garatu beharreko jarduerak, enpresarekin ados jarrita zehaztuko dira, eta honako hauek izan daitezke: laneko jarraibide zehatzak garatzea, langileei eta azpikontratei prestakuntza ematea, enpresa-jarduerak koordinatzea, enpresan aplikatzen diren LAPren alderdi guztiak betetzen direla etengabe zaintzea, etab.

Prebentzioko aholkularitza

Beste zerbitzuak

  • ISO 45001

    Enpresei, Laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemaren eredu bat ematen diegu, eta, horren bidez, bai lan-arriskuak identifikatu eta ebaluatzeko eta baita kudeaketa-sistema bat ezartzen laguntzen diegu: enpresaren politika, erantzukizunak, eginkizunak, jardueren eskema, prozesuak, eta abar.

    ISO 45001 Arauak OHSAS 18001:2007 estandarra baliogabetzen du, orain arte Laneko Segurtasuna eta Osasuna kudeatzeko estandarra zen. OHSAS 18001 Arauarekin ziurtatuta dauden erakundeek 3 urte izango dituzte ISO 45001 aldirako trantsizioa egiteko.

    Guzti honekin, eraginkortasuna hobetzen da, istripuak nabarmen gutxitzen baitira eta ekoizpen-denbora galdu, kontrola handitu egiten da eta arriskuak murriztea lortzen da, beti ere, helburuen eta erantzukizunen definizioaren bidez.

Cei Prebentzio Zerbitzuan, laneko arriskuen ebaluazioa egiten dugu enpresetan: segurtasuna lanean, higiene industriala, ergonomia eta psikosoziologia aplikatua; eta langileen osasunaren zaintza ere egiten dugu.

Para poder descargar nuestro catálogo debe rellenar el siguiente formulario:

4 + 7 =
3 + 7 =

Gure katalogoa deskargatu ahal izateko hurrengo formularioa bete behar duzu:

5 + 9 =