Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzua

Cei Prebentzio Zerbitzuak diziplina anitzeko giza talde baten lasaitasuna eta segurtasuna eskaintzen die enpresei. Talde hori goi-mailako teknikariz eta osasun-langilez osatuta dago. Enpresen laneko arriskuei aurrea hartzeko kudeaketa egin eta horretan laguntzea du helburu, laneko segurtasun- eta osasun-baldintza onenak bete daitezen, beti ere laneko arriskuen prebentzioaren arloan indarrean dagoen legeria betetzen dela bermatuz.

Prebentzioko zerbitzua
 • Laneko arriskuak prebenitzeko planak diseinatu, ezarri eta aplikatzea, prebentzioa enpresan integratzeko.
 • Langileen segurtasunari eta osasunari eragin diezaieketen arrisku-faktoreak ebaluatzea.
 • Neurri zuzentzaile egokiak hartzeko lehentasunak zehaztea eta horien eraginkortasuna zaintzea.
 • Langileei arriskuei eta horiek babesteko eta prebenitzeko neurriei buruzko informazioa ematea.

Prebentzioko zerbitzua

"Lortu zure enpresarentzat ingurune osasungarria, enpresaburu bakoitzari laneko arriskuen prebentzioa kontrolatzeko ematen diogun irtenbide pertsonalizatuari esker."


 • Segurtasuna lanean
  Segurtasuna lanean

  Laneko Segurtasun Zerbitzuaren eginkizunak garatze aldera, Cei Prebentzio Zerbitzuak jarduketa-prozedurak ezartzen ditu, lan-istripua eragin dezaketen arrisku-faktoreak ezabatzeko eta/edo murrizteko, lantokietako, inguruneko eta abarreko segurtasun-baldintzei dagokienez.

  • Segurtasun eta Osasun Planak
  • 1215/97 EDra lan-ekipoak (makineria) egokitzea
  • Segurtasun- eta osasun-koordinazioa obran
  • Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko azterketak
  • Atmosfera leherkorrak (ATEX) aztertzea
  • Larrialdi Plana egitea
  • Simulakroen planak planifikatu eta martxan jartzea
  • Etab.
 • Industria Higiene
  Industria Higiene

  Industria Higiene Zerbitzuaren funtzioak eginkizunak garatzeko, Cei Prebentzio Zerbitzuak jardueta-prozedurak ezarrita ditu arriskuen analisia kudeatzeko eta kontrolatzeko, eta enpresa bateko langileen osasuna kaltetu dezaketen eragile fisiko, kimiko eta biologikoak detektatzen dira bertan.

  • Zarataren eraginpean egotearen neurketa
  • Argiztapen neurketak
  • Hezetasun, tenperatura eta bibrazio analisia
  • Eragile kimikoen esposizioaren analisia
  • Eragile biologikoen analisia
  • Etab.
 • Ergonomia eta Psikosoziologia
  Ergonomia eta Psikosoziologia

  Ergonomia eta Psikosoziologia Zerbitzuaren eginkizunak garatzeko, CEI Prebentzio Zerbitzuak, arriskuen analisia kudeatzeko eta kontrolatzeko jarduera-prozedurak ezarrita ditu, non erakunde baten puntu kritikoak detektatzen diren, hau da, arrisku fisiko edo psikosoziala lor dezaketen puntu kritikoak, eta langileari jarduera garatzea eragozten diotenak.

  • Lanpostuen azterketa psikosoziala
  • Gatazka psikosozialen ebazpen-bitartekotza
  • Lanpostuan kargak nola manipulatu diren aztertzea
  • Bistaratzeko pantailak aztertzea
  • Etab.

Cei Prebentzio Zerbitzuan, laneko arriskuen ebaluazioa egiten dugu enpresetan: segurtasuna lanean, higiene industriala, ergonomia eta psikosoziologia aplikatua; eta langileen osasunaren zaintza ere egiten dugu.

Para poder descargar nuestro catálogo debe rellenar el siguiente formulario:

9 + 3 =
2 + 9 =

Gure katalogoa deskargatu ahal izateko hurrengo formularioa bete behar duzu:

6 + 5 =