Eraikuntza hitzarmenaren prestakuntza

Eraikuntza-sektoreko langileek obran sartzeko izan behar duten prestakuntza

Eraikuntzaren VI. Hitzarmenaren arabera, langileen prestakuntza, gutxienez, “Eraikuntzaren sektoreko laneko arriskuei aurrea hartzeko prestakuntzako bigarren zikloa: prestakuntza, lanpostuz edo lanbidez izango da”. Prestakuntza honek 20 ordu izango ditu gutxienez, eta horren edukia hitzarmenak berak finkatzen du.

Prestakuntza hori 6 ordukoa izan daiteke, baldin eta inguruabar batzuk gertatzen badira, hala nola 20 orduko moduluren bat egina izatea edo langileak aldez aurretik eraikuntzaren sektorerako oinarrizko prebentzio mailako prestakuntza egina izatea.

Obran prebentzio-baliabide gisa jardun behar dutenei, gutxienez, eraikuntzako oinarrizko prebentzio-maila eskatuko zaie. Horren prestakuntza-edukia hitzarmenean zehazten da, eta gutxienez 60 ordukoa izango da.

Obretara doazen eraikuntza-sektoreko langileek izan behar duten prestakuntza baliozkoa izango da, baldin eta sektoreko hitzarmenean ezarritakoa eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 19. artikuluan ezarritakoa betetzen badute. Eta enpresan dagoen prebentzio motaren araberako langileek eman behar dute, hau da, kanpoko prebentzio zerbitzuek edo berezko baliabideek, enpresan aplikatzen den prebentzio modalitatea barnekoa bada.

cm certificados CEI SERVICIO DE PREVENCION SL

Eraikuntza-hitzarmenaren prestakuntza

Cei Prebentzio enpresan, laneko Arriskuen Prebentziorako ikastaroen eskaintza zabala dugu, eta ad hoc ikastaroak ere egiten ditugu enpresa bakoitzerako.

Cei Prebentzio Enpresa, laneko arriskuen prebentzioaren arloko prestakuntza-ekintzak emateko homologatu da. Ekintza horiek Eraikuntzaren Sektoreko IV. Hitzarmen Kolektibo Orokorraren II. Liburuko III. Tituluko III. Kapituluan daude jasota (2007ko abuztuaren 17ko BOE, 197. zk.).

Para poder descargar nuestro catálogo debe rellenar el siguiente formulario:

Gure katalogoa deskargatu ahal izateko hurrengo formularioa bete behar duzu: